Voorjaar 2014

Marjoke Hansen volgde met Gösta (roepnaam Odin) van de Haeselaere de KNJV zweetspoorcursus voor gevorderden bij "Honden op het spoor". Door een goed gelopen spoor en het aangeven van beide verwijspunten werd het stuk gevonden. Met een prachtig examenresultaat van 29 uit 30 punten werd de cursus afgesloten.

 

Op de tentoonstelling van de Kynologenvereniging Rijnland bewees Gitte van de Haeselaere dat zij naast een goede werkhond ook beschikt over uitmuntende exterieurkwaliteiten. In de gebruikshondenklasse werd zij beoordeeld met een 1e uitmuntend.

 

Zomer 2014

Gabor, Gaby en Gitte van de Haeselaere deden in totaal aan 10 KNJV-proeven mee. Zij behaalden op alle proeven een B-diploma met mooie punten.

 

Cees Cleton spande met Gabor de kroon door 3 proeven met 76 punten af te sluiten. Daarme eindigden zij verschillende keren op "het erepodium". Door het behalen van 3 KNJV B-diploma's, sloot Annemarie Runderkamp met Gaby een uitdagend trainingsseizoen met goede resultaten af.

 

Voor Ron van Spanje met Gitte betekende het behalen van verschillende KNJV-B diploma's van 70 punten en meer, dat zij voldeden aan de criteria om deel te mogen nemen aan de KNJV MAP-B proeven. Op de KNJV MAP van de 5 samenwerkende Continentale Staande Hondenverenigingen wonnen zij verrassend de eerste prijs. Helaas was de uitdagende KNJV MAP in Langbroek voor de jonge Gitte net iets te hoog gegrepen

 

Naast trainingen en wedstrijden, was er ook tijd om met Freya en Gitte een paar heerlijke ontspannen weken in Denemarken door te brengen.

  

Najaar 2014

Naast de KNJV-proeven waarbij het werk na het schot wordt beoordeeld, liepen Ron en Gitte ook verschillende veldwedstrijden. In de mooie velden van Dirksland behaalden zij bij de Vereniging de Drentsche Patrijshond in de noviceklasse een 1e Zeer Goed bij keurmeester Walter Klijsen, voor een magnifieke eerste loop en een mooi gemaakt punt op een fazant in haar tweede loop.

 

Bij de Bracco Italiano Club in Zuidzande troffen Ron en Gitte prachtige velden met een goede wildbezetting. De moeilijkheidsgraad van deze dag zat in het warme-, bijna windstille najaarsweer. Een mooie loop en het vastzetten van een lastige fazantenhaan tegen een dijkje aan het einde van het veld, werd beloond met een 3e G in de open klasse. Door het behalen van deze kwalificaties mochten Ron en Gitte meedoen aan de afsluitende kampioenschapsveldwedstrijd om de Continentaal II trofee.

 

Aan het eind van het veldwerkseizoen wordt door één van de veldwerk organiserende verenigingen voor de Continentale Staande Honden uit rubriek C een afsluitende kampioenschapsveldwedstrijd georganiseerd. Hierbij was dit jaar de beurt aan de Nederlandse Vereniging van Heidewachtelliefhebbers. De honden die het afgelopen najaar in de open klasse een kwalificatie tijdens een kampioenschapsveldwedstrijd hebben gelopen, worden door hun rasvereniging uitgenodigd om aan deze bijzondere wedstrijd deel te nemen. 

Deelnemende rassen waren dit jaar de Heidewachtel, Drentsche Patrijshond, Epagneul Picard, Epagneul Bleu de Picard en de Weimaraner kort- en langhaar.

 

In de mooie velden met een goede wildstand op de rand van Brabant en Zeeland werd de wedstrijd gehouden. Gelukkig vielen de slechte weersvoorspellingen mee. De beloofde regen- en onweersbuien bleven uit en de straffe wind zorgde voor een mooi spel tussen de honden en het wild. In totaal hadden 15 Continentale Staande honden uit rubriek C, dit jaar één of meerdere kwalificaties behaald, waarvan er 13 deel namen aan deze wedstrijd. De éénmalig ter beschikking gestelde velden hadden een goede wildstand van Patrijs en Fazant. Ron behaalde met Gitte van de Haeselaere de kwalificatie 2e Zeer Goed door in een mooie eerste loop een oude lastige fazantenhaan in het bietenveld goed vast te zetten en voor te staan. 

Ook het koud apport werd meteen na de loop in het veld correct uitgevoerd.

 

Sugensieger IMP-B Gitte van de Haeselaere

 

Als afsluiting van het proevenseizoen mocht Ron met Gitte van de Haesleaere samen met nog drie andere Nederlandse voorjagers en hun Heidewachtels, deelnemen aan de Internationale Münsterländer Prüfung (IMP) die werd georganiseerd in de prachtige grensstreek van Winterswijk en Borken op 31 oktober en 1 november 2014.

 

De IMP is ontstaan door een samenwerkingsverband van verschillende rasverenigingen van de Grote- en Kleine Münsterländer in Europa, met als doel tot een eenduidiger beleid op het gebied van fokkerij te komen. Naast regelmatig overleg, wordt er één keer per jaar door één van de aangesloten landen een jachthondenproef georganiseerd. Uitgangspunt hierbij is om de beste vertegenwoordigers van ieder land te toetsen op karakteristieke (werk)eigenschappen van het ras.

 

In totaal deden voor de landen België, Denemarken, Duitsland Frankrijk en Nederland zeven IMP-A honden en acht IMP-B honden mee. Hiervan hebben drie IMP-A honden en twee IMP-B honden de proef niet behaald. De charme van een internationaal gezelschap is dat er volop gelegenheid is om op informele wijze bij te praten over het ras en natuurlijk de wedstrijd.

 

De IMP is een test op prestatieniveau met als uitgangspunt het beoordelen van de genetische raseigenschappen van de all-round staande jachthond Kleine Münsterländer tijdens het werk voor- en na het schot. Hierbij wordt de hond niet alleen beoordeeld op wat deze tijdens het proefonderdeel op zich laat zien, maar ook hoe de hond zich tijdens de gehele wedstrijd gedraagt. Dit wordt beoordeeld in de rubriek Algemene eigenschappen: passie en jachtverstand, samenwerking voorjager-hond en karakter. Het Boswerk bestaat uit de onderdelen stöbern en verloren zoeken van een konijn. Tijdens het Waterwerk worden de onderdelen verloren zoeken van een eend in de rietkraag, het zoeken van een levende eend die onder het geweer gebracht moet worden, waarna een warm apport volgt en schotvastheid beoordeeld. Het Veldwerk bestaat uit het zoeken, vinden en voorstaan van wild en het lopen van een hazenspoor. 

Lastig voor zowel keurmeesters, voorjagers en honden is, dat het proevenreglement en de manier van beoordelen van de IMP kan afwijken van wat voor ieder land afzonderlijk gangbaar is. In het jachtveld wordt geparticipeerd op wat er op dat moment letterlijk en figuurlijk voor de voet van het geweer komt. Dit levert vaak mooi- en spannend hondenwerk op, dat door drie internationale keurmeesters in het veld wordt beoordeeld.

 

Tijdens het veldwerk kwam Gitte bij een houtwal uit, die ze goed uitzocht en waar ze op een konijn tot voorstaan kwam. Op het moment dat het konijn sprong, werd er door het geweer geschoten. Daarna moest Gitte het zonder commando apporteren en zittend afgeven. Het waterwerk leverde bij Gitte weinig problemen op, maar daar gingen verschillende honden uit op het niet volgens de regels uitvoeren van het proevenreglement door voorjager en/of hond. Bij het boswerk was het de bedoeling dat de hond ongeveer tien minuten zelfstandig en zonder verdere commando's een bosperceel uitzocht. Doordat de keurmeesters zich zodanig opstelden in het terrein konden zij goed waarnemen dat Gitte het gehele aangewezen gebied systematisch afzocht en het daar aanwezige wild wist te vinden. Het neusgebruik werd onder andere beoordeeld door het lopen van een vers hazenspoor. Als tijdens het lopen in het veld een haas werd gesignaleerd, dan moest worden voorkomen dat de hond de vluchtende haas zag. Zodra het haas was vertrokken, moest de hond zelfstandig het spoor vinden, oppakken en uitwerken. Dit was een lastig onderdeel, want enerzijds mocht de hond tijdens het veldwerk niet met zijn neus op de grond werken en tijdens het hazenspoor moest de hond dit juist weer wel. Tijdens het bewerken van het land door een landbouwmachine, probeerde een haas stiekem de singel uit te komen en te vluchten naar het daar tegenover liggende zwarte akker. Nadat de haas uit het zicht verdween, werkte Gitte fantastisch-, minitieus een ongelofelijk lang spoor uit. Aan het eind van de dag werden de honden in het veld besproken, maar werden nog niet alle punten bekend gemaakt.

 

De volgende dag vond er een Special Zuchtschau op de buitenplaats van een prachtige-, oude boerenhoeve. Hier werden de honden door vier exterieurkeurmeesters (rasspecialisten) van top tot teen bekeken. Een prachtig keurrapport waar feitelijk niets op het exterieur van Gitte aan te merken was, werd na een dag van hard werken beloond met een hoge Duitse SG/SG.

Hierna ging iedereen terug naar het hotel, waar alle honden tijdens een internationaal Richterstreffen, uitgebreid werden besproken. Daarna werden de definitieve uitslagen later op de avond aan de deelnemers bekendgemaakt.

 

Na twee dagen van mooi hondenwerk te hebben genoten, werden Ron en Gitte tot Sugensieger van de IMP-B uitgeroepen. Voor de 13 te beoordelen vakken kreeg Gitte 7 keer een 10 en 6 keer werd zij voor het mooie hondenwerk extra beloond met een 11. De eindconclusie van de keurmeesters was: "De hond weet precies wat er van haar verlangd wordt, en heeft een goed jachtverstand".

 

De volgende dag hebben we dit prachtige weekend afgesloten met een lange-, ontspannende wandeling met Freya en Gitte.

 

Foto's waterwerk: Dank aan Niek Hidding.

 

Winter 2014-2015

Winterbelevenissen in het jachtveld. Niet alleen jagen maar ook aandacht voor biotoopbeheer!